6.2.2015
REGI_PR(2015)546892
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно „Инвестиции за работни места и икономически растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз“
(2014/2245(INI))
Комисия по регионално развитие
Докладчик: Тамаш Дойч

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 196kWORD 136k
Правна информация