6.2.2015
REGI_PR(2015)546892
MIETINTÖLUONNOS
investoimisesta työpaikkoihin ja kasvuun: taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa
(2014/2245(INI))
Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Tamás Deutsch

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 152kWORD 89k
Oikeudellinen huomautus