6.2.2015
REGI_PR(2015)546892
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos Sąjungoje skatinimas
(2014/2245(INI))
Regioninės plėtros komitetas
Pranešėjas: Tamás Deutsch

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 171kWORD 125k
Teisinis pranešimas