6.2.2015
REGI_PR(2015)546892
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par ieguldījumu nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā
(2014/2245(INI))
Reģionālās attīstības komiteja
Referents: Tamás Deutsch

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 175kWORD 121k
Juridisks paziņojums