7.3.2018
REGI_PR(2018)619126
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par kohēzijas politiku un aprites ekonomiku
(2017/2211(INI))
Reģionālās attīstības komiteja
Referents: Davor Škrlec

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 656kWORD 56k
Juridisks paziņojums