7.3.2018
REGI_PR(2018)619126
NÁVRH SPRÁVY
o politike súdržnosti a obehovom hospodárstve
(2017/2211(INI))
Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajca: Davor Škrlec

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 523kWORD 57k
Právne oznámenie