10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Комисия по регионално развитие
Докладчик: Ружа Томашич

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 682kWORD 73k
Правна информация