10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Výbor pro regionální rozvoj
Zpravodajka: Ruža Tomašić

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 617kWORD 75k
Právní upozornění