10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Ruža Tomašić

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 366kWORD 74k
Juridisk meddelelse