10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Regionaalarengukomisjon
Raportöör: Ruža Tomašić

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 444kWORD 72k
Õigusalane teave