10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Ruža Tomašić

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 437kWORD 72k
Oikeudellinen huomautus