10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Regioninės plėtros komitetas
Pranešėja: Ruža Tomašić

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 671kWORD 75k
Teisinis pranešimas