10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Commissie regionale ontwikkeling
Rapporteur: Ruža Tomašić

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 364kWORD 71k
Juridische mededeling