10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 681kWORD 72k
Informacja prawna