10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Comisia pentru dezvoltare regională
Raportoare: Ruža Tomašić

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 604kWORD 73k
Notă juridică