10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajkyňa: Ruža Tomašić

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 538kWORD 72k
Právne oznámenie