10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Ruža Tomašić

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 447kWORD 72k
Rättsligt meddelande