11.4.2018
REGI_PR(2018)620793
UDKAST TIL BETÆNKNING
om indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland
(2017/2225(INI))
Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Derek Vaughan

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 347kWORD 54k
Juridisk meddelelse