11.4.2018
REGI_PR(2018)620793
MIETINTÖLUONNOS
EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksista Pohjois-Irlantiin
(2017/2225(INI))
Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Derek Vaughan

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 343kWORD 49k
Oikeudellinen huomautus