11.4.2018
REGI_PR(2018)620793
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par ES kohēzijas politikas ietekmi uz Ziemeļīriju
(2017/2225(INI))
Reģionālās attīstības komiteja
Referents: Derek Vaughan

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 663kWORD 48k
Juridisks paziņojums