11.4.2018
REGI_PR(2018)620793
NÁVRH SPRÁVY
o vplyve politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko
(2017/2225(INI))
Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajca: Derek Vaughan

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 519kWORD 49k
Právne oznámenie