26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Комисия по регионално развитие
Докладчик: Паскал Аримон

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 263kWORD 109k
Правна информация