26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Výbor pro regionální rozvoj
Zpravodaj: Pascal Arimont

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 249kWORD 92k
Právní upozornění