26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Pascal Arimont

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 247kWORD 90k
Juridisk meddelelse