26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Regionaalarengukomisjon
Raportöör: Pascal Arimont

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 235kWORD 90k
Õigusalane teave