26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Pascal Arimont

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 254kWORD 97k
Oikeudellinen huomautus