26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Odbor za regionalni razvoj
Izvjestitelj: Pascal Arimont

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 244kWORD 91k
Pravna napomena