26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Regioninės plėtros komitetas
Pranešėjas: Pascal Arimont

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 245kWORD 90k
Teisinis pranešimas