26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Reģionālās attīstības komiteja
Referents: Pascal Arimont

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 245kWORD 89k
Juridisks paziņojums