26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Commissie regionale ontwikkeling
Rapporteur: Pascal Arimont

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 263kWORD 84k
Juridische mededeling