26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawca: Pascal Arimont

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 258kWORD 92k
Informacja prawna