26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Odbor za regionalni razvoj
Poročevalec: Pascal Arimont

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 242kWORD 101k
Pravno obvestilo