26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Pascal Arimont

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 258kWORD 89k
Rättsligt meddelande