Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA VII : POŽADAVKY NA VYPRACOVÁVÁNÍ AKTŮ PŘIJÍMANÝCH V SOULADU S ŘÁDNÝM LEGISLATIVNÍM POSTUPEM

1.   V aktech se označuje druh aktu, za nímž následují názvy obou orgánů, které jej přijímají, referenční číslo, datum podpisu aktu a předmět.

2.   Akty obsahují:

(a)   slova „Evropský parlament a Rada Evropské unie“;

(b)   odkaz na ustanovení, na základě kterých byl akt přijat, uvedený slovy „s ohledem na“;

(c)   právní východisko obsahující odkaz na předložené návrhy, obdržená stanoviska a provedené konzultace;

(d)   odůvodnění daného aktu uvedené slovy „vzhledem k těmto důvodům“;

(e)   jednu z formulací „přijaly toto nařízení“ nebo „přijaly tuto směrnici“ nebo „přijaly toto rozhodnutí“, za kterou následuje normativní text aktu.

3.   Akty se člení na články, které jsou v případě potřeby seskupeny do částí, hlav, kapitol a oddílů.

4.   V posledním článku je uveden den vstupu aktu v platnost, je-li toto datum dřívější nebo pozdější než dvacátý den po vyhlášení.

5.   Za posledním článkem aktu následuje:

–   odpovídající formulace podle příslušných ustanovení Smluv, pokud jde o použitelnost aktu;

–   „V ... dne ...“ a dále datum podpisu aktu;

–   „Za Evropský parlament předseda nebo předsedkyně“, „ Za Radu předseda nebo předsedkyně“ a jméno předsedy či předsedkyně Parlamentu a úřadujícího předsedy či předsedkyně Rady v době podpisu aktu.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění