Regulamin Parlamentu EuropejskiegoPDF
Ósma kadencja Parlamentu - Lipiec 2018
EPUB 186kPDF 1090k
SPIS TREŚCI
DODATEK
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

UWAGA DLA CZYTELNIKA

Zgodnie z decyzją Parlamentu w sprawie stosowania w swoich dokumentach języka neutralnego płciowo, Regulamin został dostosowany w celu uwzględnienia wytycznych w tym przedmiocie zaakceptowanych przez Grupę Wysokiego Szczebla ds. Równości Płci i Różnorodności w dniu 11 kwietnia 2018 r.

"Kompedium głównych aktów prawnych dotyczących Regulaminu" jest dostępne do pobrania na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/compendium/pl/contents.html

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Informacja prawna