Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

OPOMBA BRALCU

V skladu z odločitvijo Parlamenta o uporabi spolno nevtralnega jezika v svojih dokumentih je bil Poslovnik spremenjen na način, da upošteva smernice o tem, kot jih je odobrila skupina na visoki ravni za enakost med spoloma in raznolikost 11. aprila 2018.

Razlage členov (na podlagi člena 226) so zapisane v poševnem tisku.

Zbirka glavnih pravnih aktov, povezanih s Poslovnikom, je na voljo na spletnem mestu Evropskega parlamenta, od koder jo je mogoče naložiti:

http://www.europarl.europa.eu/compendium/sl/contents.html

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo