Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA V : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
XIII.   Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   fungování a rozvoje společné rybářské politiky a jejího řízení;

2.   rozvoje venkova, včetně činností příslušných finančních nástrojů;

3.   právních předpisů týkajících se:

a)   veterinárních a rostlinolékařských záležitostí a krmiv pro zvířata, nemají-li tato opatření za cíl chránit před nebezpečím pro lidské zdraví,
b)   chovu a dobrých životních podmínek zvířat;

4.   zlepšování jakosti zemědělských produktů;

5.   dodávek zemědělských surovin;

6.   Odrůdového úřadu Společenství;

7.   lesnictví a agrolesnictví.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění