Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA V : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
XI.   Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   rozvoje společné politiky v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, jakož i námořní a letecké dopravy, a zejména:

a)   společných pravidel v oblasti dopravy na území Evropské unie,
b)   vytváření a rozvoje transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury,
c)   poskytování dopravních služeb a vztahů se třetími zeměmi v oblasti dopravy,
d)   bezpečnosti dopravy,
e)   vztahů s mezinárodními dopravními organizacemi,
f)   Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Evropské agentury pro železnice, Evropské agentury pro bezpečnost letectví a společného podniku SESAR;

2.   poštovních služeb;

3.   cestovního ruchu.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění