Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2 : NEJVYŠŠÍ FUNKCIONÁŘI V PARLAMENTU

Článek 14 : Dočasný předsedající (1)

1.   Zasedání konanému podle čl. 146 odst. 2 a každému jinému zasedání konanému za účelem volby předsedy a předsednictva předsedá odstupující předseda nebo, není-li to možné, jeden z odstupujících místopředsedů určený v souladu s jejich hierarchií, nebo nemůže-li ani jeden z nich, služebně nejstarší poslanec, dokud není zvolen předseda.

2.   Po dobu, kdy dočasně předsedá poslanec podle odstavce 1, se neprojednávají žádné záležitosti, kromě záležitostí týkajících se volby předsedy nebo ověření pověřovacích listin podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce. Vyskytne-li se během doby, kdy předsedá, jiná záležitost týkající se ověření pověřovacích listin, postoupí ji příslušnému výboru.

(1) Článek 14 se použije obdobně na výbory (viz čl. 204 odst. 3).
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění