Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Heinäkuu 2018
EPUB 169kPDF 899k
SISÄLLYS
LISÄYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA I : EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET, ELIMET JA POLIITTISET RYHMÄT
LUKU 2 : PARLAMENTIN TOIMIHENKILÖT

21 artikla : Toimikauden ennenaikainen päättäminen

Puheenjohtajakokous voi annettujen äänten kolmen viidesosan enemmistöllä siten, että edustettuna on vähintään kolme poliittista ryhmää, ehdottaa, että parlamentti päättää puhemiehen, varapuhemiehen, kvestorin, valiokunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, parlamenttien välisistä suhteista vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tai muun parlamentin jäsenten keskuudesta valitun toimihenkilön toimikauden, jos se katsoo, että kyseinen jäsen on syyllistynyt vakavaan väärinkäytökseen. Parlamentti tekee ehdotuksesta päätöksen täysistunnossa kahdella kolmasosalla annetuista äänistä ja parlamentin jäsenten enemmistöllä.

Jos esittelijä rikkoo työjärjestykseen liitettyjä Euroopan parlamentin jäsenten menettelysääntöjä taloudellisten sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen alalla (1), hänet nimittänyt valiokunta voi päättää hänen toimikautensa puhemiehen aloitteesta ja puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta. Ensimmäisessä alakohdassa vaadittuja enemmistöjä sovelletaan soveltuvin osin kaikissa tämän menettelyn vaiheissa.

(1) Katso liite I.
Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus