Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : ŘÁDNÝ LEGISLATIVNÍ POSTUP
ODDÍL 1 - PRVNÍ ČTENÍ

Článek 63 : Opětovné postoupení Parlamentu

1.   Předseda na žádost příslušného výboru vyzve Komisi, aby opětovně postoupila svůj návrh Parlamentu, pokud:

-   Komise nahradí, podstatně změní nebo má v úmyslu podstatně změnit svůj původní návrh poté, co Parlament přijal své stanovisko, nejde-li o zohlednění postoje Parlamentu;

-   časem nebo změnou okolností se podstatně změní povaha problému, kterého se návrh týkal, nebo

-   od doby, kdy byl přijat postoj Parlamentu, se konaly nové volby do Parlamentu a považuje-li to Konference předsedů za žádoucí.

2.   Jestliže se plánuje změna právního základu, v jejímž důsledku by se na daný návrh již nevztahoval řádný legislativní postup, Parlament, Rada a Komise si v souladu s bodem 25 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů vymění na danou věc názory prostřednictvím svých předsedů nebo jejich zástupců.

3.   Po výměně názorů uvedené v odstavci 2 předseda Parlamentu na návrh příslušného výboru požádá Radu, aby návrh právně závazného aktu opětovně postoupila Parlamentu, pokud má Komise nebo Rada v úmyslu změnit právní základ návrhu uvedený v postoji Parlamentu v prvním čtení, v důsledku čehož se již nepoužije řádný legislativní postup.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění