Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 4 : SPECIFIKKE BESTEMMELSER VEDRØRENDE HØRINGSPROCEDUREN

Artikel 78b : Kommissionens holdning til ændringsforslagene

Inden det kompetente udvalg går over til den endelige afstemning om et forslag til bindende retsakt, kan det anmode Kommissionen om at tilkendegive sin holdning til alle de ændringsforslag, som udvalget har vedtaget.

Denne holdning indgår i givet fald i betænkningen.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse