Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpaPDF
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
AGUISÍN
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 4 : FORÁLACHA A BHAINEANN GO SONRACH LEIS AN NÓS IMEACHTA COMHAIRLIÚCHÁIN

Riail 78b : Seasamh an Choimisiúin maidir le leasuithe

Sula rachaidh an coiste freagrach ar aghaidh leis an vótáil chríochnaitheach ar thogra le haghaidh gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí, féadfaidh sé a iarraidh ar an gCoimisiún a sheasamh maidir leis na leasuithe go léir ar an togra atá glactha ag an gcoiste a lua.

Más iomchuí, cuirfear an seasamh sin san áireamh sa tuarascáil.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil