Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamentaPDF
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB 204kPDF 1028k
SADRŽAJ
DODATAK
INDEKS
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 4. : POSEBNE ODREDBE ZA POSTUPAK SAVJETOVANJA

Rule 78.b : Stajalište Komisije o amandmanima

Prije nego što prijeđe na konačno glasovanje o prijedlogu pravno obvezujućeg akta, nadležni odbor može tražiti od Komisije da iznese svoje stajalište o svim amandmanima na prijedlog koje je odbor prihvatio.

To se stajalište po potrebi uvrštava u izvješće.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna napomena