Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament EwropewPDF
It-tmien leġislatura - Lulju 2018
EPUB 197kPDF 1110k
KONTENUT
APPENDIĊI
INDIĊI
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU II : PROĊEDURI LEĠIŻLATTIVI, TAL-BAĠIT, TAL-KWITTANZA U OĦRAJN
KAPITOLU 4 : DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL-PROĊEDURA TA' KONSULTAZZJONI

Artikolu 78b : Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi

Qabel ma jgħaddi għall-votazzjoni finali dwar proposta għal att legalment vinkolanti, il-kumitat responsabbli jista' jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha dwar l-emendi kollha għall-proposta adottati mill-kumitat.

Jekk ikun il-każ, dik il-pożizzjoni għandha tiġi inkluża fir-rapport.

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Mejju 2019Avviż legali