Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 5 : KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

Artikel 79 : Almindelig traktatrevision

1.   Det kompetente udvalg kan i medfør af artikel 45 og 52 forelægge Parlamentet en betænkning med forslag rettet til Rådet om revision af traktaterne.

2.   Når Parlamentet høres i henhold til artikel 48, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, om forslag til afgørelse i Det Europæiske Råd om at behandle ændringer til traktaten, henvises sagen til det kompetente udvalg. Udvalget udarbejder en betænkning, der indeholder:

-   et forslag til beslutning, hvoraf fremgår hvorvidt Parlamentet godkender eller forkaster den foreslåede afgørelse, og som kan indeholde forslag til konventet eller konferencen mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer

-   eventuelt en begrundelse.

3.   Beslutter Det Europæiske Råd at indkalde et konvent, udnævnes Parlamentets repræsentanter til konventet af Parlamentet efter forslag fra Formandskonferencen.

Parlamentets delegation vælger en leder og sine kandidater til medlemskab af den styregruppe eller det præsidium, som konventet måtte nedsætte.

4.   Anmoder Det Europæiske Råd om Parlamentets godkendelse af en beslutning om ikke at indkalde et konvent til behandling af de foreslåede ændringer af traktaterne, henvises anmodningen til det kompetente udvalg i overensstemmelse med artikel 99.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse