Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Heinäkuu 2018
EPUB 169kPDF 899k
SISÄLLYS
LISÄYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 5 : PERUSSOPIMUSASIAT

79 artikla : Perussopimusten tavanomainen tarkistusmenettely

1.   Asiasta vastaava valiokunta voi 45 ja 52 artiklan mukaisesti antaa parlamentille mietinnön, johon sisältyy ehdotuksia neuvostolle perussopimusten muuttamiseksi.

2.   Kun parlamenttia kuullaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti ehdotuksesta Eurooppa-neuvoston päätökseksi perussopimusten muutosehdotusten käsittelemisestä, asia lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. Valiokunta laatii mietinnön, johon sisältyy

-   päätöslauselmaesitys, josta käy ilmi, hyväksyykö vai hylkääkö parlamentti ehdotetun päätöksen, ja johon voi sisältyä valmistelukunnalle tai jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssille suunnattuja ehdotuksia

-   tarvittaessa perustelut.

3.   Jos Eurooppa-neuvosto päättää kutsua koolle valmistelukunnan, Euroopan parlamentti nimittää edustajansa tähän valmistelukuntaan puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.

Parlamentin valtuuskunta valitsee johtajansa ja ehdokkaansa valmistelukunnan mahdollisesti perustaman ohjausryhmän tai työvaliokunnan jäseniksi.

4.   Jos Eurooppa-neuvosto pyytää Euroopan parlamentin hyväksyntää päätökselle olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle tutkimaan perussopimusten muutosehdotukset, tämä pyyntö lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan 99 artiklan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus