Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamentaPDF
Osmi parlamentarni saziv - srpanj 2018.
EPUB 204kPDF 1028k
SADRŽAJ
DODATAK
INDEKS
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 5. : USTAVNA PITANJA

Članak 79. : Redovna revizija Ugovora

1.   U skladu s člancima 45. i 52. nadležni odbor može Parlamentu podnijeti izvješće koje sadrži prijedloge o izmjeni Ugovora upućene Vijeću.

2.   Ako se u skladu s člankom 48. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji od Parlamenta traži mišljenje o prijedlogu odluke Europskog vijeća o razmatranju izmjena Ugovora, predmet se upućuje u nadležni odbor. Odbor sastavlja izvješće koje uključuje sljedeće:

-   prijedlog rezolucije u kojem se navodi odobrava li Parlament predloženu odluku ili je odbija, koji također može sadržavati prijedloge upućene konvenciji ili konferenciji predstavnika vlada država članica;

-   po potrebi obrazloženje.

3.   Ako Europsko vijeće odluči sazvati konvenciju, Parlament na prijedlog Konferencije predsjednika imenuje svoje predstavnike.

Izaslanstvo Parlamenta izabire svog voditelja i kandidate za članstvo u bilo kojem povjerenstvu ili predsjedništvu koje konvencija osnuje.

4.   Ako Europsko vijeće zahtijeva suglasnost Parlamenta za odluku o nesazivanju konvencije u svrhu proučavanja predloženih izmjena Ugovora, taj se zahtjev upućuje nadležnom odboru u skladu s člankom 99.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna napomena