Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta ReglamentsPDF
Parlamenta 8. sasaukums - 2018. gada jūlijs
EPUB 168kPDF 1016k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
5. NODAĻA : KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI

79. pants : Līguma pārskatīšana parastā kārtībā

1.   Saskaņā ar 45. un 52. pantu atbildīgā komiteja var iesniegt Parlamentam ziņojumu ar Padomei paredzētiem priekšlikumiem grozīt Līgumus.

2.   Ja saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 3. punktu ar Parlamentu apspriežas par priekšlikumu Eiropadomes lēmumam par labu ierosināto Līgumu grozījumu izskatīšanai, jautājumu nodod atbildīgajai komitejai. Atbildīgā komiteja izstrādā ziņojumu, kurā ietver:

-   rezolūcijas priekšlikumu, kurā norāda, vai Parlaments apstiprina vai noraida lēmuma priekšlikumu, un kurā var būt iekļauti priekšlikumi Konventam vai dalībvalstu valdību pārstāvju konferencei;

-   attiecīgā gadījumā paskaidrojumu.

3.   Ja Eiropadome nolemj sasaukt Konventu, Parlaments savus pārstāvjus  minētajā Konventā ieceļ pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma.

Parlamenta delegācija ievēl savu vadītāju un kandidātus jebkuras Konventa izveidotas koordinācijas grupas vai Prezidija locekļu amatiem.

4.   Ja Eiropadome prasa Parlamenta piekrišanu saistībā ar lēmumu nesasaukt Konventu Līgumu grozījumu priekšlikumu izskatīšanai, šo pieprasījumu nodod atbildīgajai komitejai saskaņā ar 99. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums