Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 5 : USTAVNE ZADEVE

Člen 79 : Redni postopek za spremembo Pogodb

1.   V skladu s členoma 45 in 52 tega poslovnika lahko pristojni odbor Parlamentu predloži poročilo s predlogi, naslovljenimi na Svet, za spremembo Pogodb.

2.   Pri posvetovanju s Parlamentom v skladu s členom 48(3) Pogodbe o Evropski uniji o predlogu sklepa Evropskega sveta o preučitvi sprememb pogodb, se zadeva posreduje pristojnemu odboru. Odbor pripravi poročilo, ki vsebuje:

-   predlog resolucije, v kateri je navedeno, ali Parlament sprejme ali zavrne predlagani sklep, in ki lahko vsebuje predloge Konvenciji ali konferenci predstavnikov vlad držav članic,

-   če je to primerno, obrazložitev.

3.    Če se Evropski svet odloči za sklic Konvencije, Parlament na predlog konference predsednikov imenuje svoje predstavnike v tej konvenciji.

Parlamentarna delegacija izvoli svojega vodjo in kandidate za članstvo v morebitnih usmerjevalnih skupinah ali predsedstvu Konvencije.

4.   Kadar Evropski svet od Parlamenta zahteva odobritev odločitve, da ne bo sklical Konvencije za proučitev predlaganih sprememb Pogodb, se zadeva posreduje pristojnemu odboru v skladu s členom 99.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo